Geothermie voor een schoon milieu

Om te zorgen dat we in 2050 van het aardgas af zijn, zijn en worden er nog steeds veel duurzame alternatieven bedacht. Met deze alternatieven wordt de aarde minder belast, en maken we juist gebruik van de natuurlijke verschijnselen ervan. Zoals ook bij geothermie. Geothermie betekent zoveel als het gebruiken van aardwarmte, door water vanuit diep onder de grond omhoog te pompen.

Natuurlijke warmte

Hoe dieper ondergronds, hoe warmer het is. Het water dat ver in de ondergrond van de aarde aanwezig is, is dan ook van nature heel warm. Bij geothermie wordt het warme water vanuit de diepte omhoog gepompt. Eenmaal aan de oppervlakte stroomt het warme water door buizen langs het water voor het verwarmingssysteem, en het stroomt vervolgens via de pomp weer terug in de aarde waar het dan opnieuw kan worden verwarmd. Zo is dit een duurzame vorm van energie waarmee je ook zonder gas kunt verwarmen.

Volop in ontwikkeling

Op dit moment wordt geothermie nog niet zozeer ingezet om woningen te verwarmen, maar wordt het vooral gebruikt in de glastuinbouw. Het proces is nog volop in ontwikkeling, maar duidelijk is in ieder geval wel dat het de potentie heeft om ook huizen te verwarmen, en daar worden dan in veel steden ook al plannen voor gemaakt. In 2050 zou geothermie voor 30 procent van de benodigde energie kunnen zorgen.

De uitrusting van een geothermie-installatie

Aardwarmte gebruiken kan niet zomaar en er is heel wat voor nodig om een goed werkende installatie te bouwen. Je hebt er zo’n halve hectare grond voor nodig, een groot gebouw voor de warmtewisselaars, pompen en filters. Daarnaast is een ontgassingstank nodig in het proces. Om de put te maken wordt er eerst een buis tot onder het grondwater geboord. Hierdoorheen wordt de put met de pomp geboord. Via die pomp wordt het water uit de aarde omhooggehaald.

Duurzaam proces

Gebruik maken van de warmte van de aarde is een duurzame manier van verwarmen, maar er is veel voor nodig om een goed werkende installatie te hebben. Kun je bij zo’n intensief proces en alle inspanningen nog wel spreken van goedkope energie? Duidelijk is in ieder geval dat we moeten zorgen dat we zo min mogelijk warmte van buiten nodig hebben om onze woningen te verwarmen. Duurzame en dus groene energie is een goed alternatief, maar het is natuurlijk nóg beter om er minder van te gebruiken.

Gerelateerde artikelen