De opbrengst van zonnepanelen

Duurzaam leven wordt steeds populairder. Dit is ook erg belangrijk. De afgelopen jaren hebben we massaal uitlaatgassen uitgestoten. Om de aarde leefbaar te houden voor de komende generaties is het enorm belangrijk om duurzamer te gaan leven. Gelukkig worden steeds meer mensen zich hier bewust van.

Continue Reading

5 tips voor veilig(er) klussen

Als je gaat klussen, dan is er altijd een risico op ongelukjes. Je bent dan niet de enige, want jaarlijks krijgen zo’n 120.000 mensen een ongeluk tijdens het klussen. Sommige ongelukken zijn ernstig van aard: ongeveer 50% van die 120.000 moet behandeld worden en 20% komt zelfs op de spoedeisende hulp terecht. Maar gelukkig heb je het voor een deel zelf in de hand en kun je maatregelen treffen om deze ongelukken te voorkomen. Daarom geven we hieronder 5 tips voor veilig klussen!

Continue Reading